Skip to main content

Avancerad
kemi.

EnviroStripp Chemicals AB erbjuder produkter och system för färgborttagning och limborttagning baserad på grön specialkemi som skonsamt gör rent detaljer.

 

Färg- och limborttagning till industri från ett av Nordens ledande bolag

Miljöanpassade, biologiskt lätt nedbrytbara, produkter för industriell färgborttagning samt limborttagning.

Baserat på patenterade formuleringar erbjuder EnviroStripp Chemicals en rad produkter, allt ifrån storskaliga industriella system till rena fackmanna applikationer. Det volymmässigt största området är färgborttagning av våt- och pulverlack, där vi idag leverar till några av de största anläggningarna i norden.

ES Online - Våra kunders digitala verktygslåda där du kan göra analyser och se historik

Ett digitalt verktyg för analyser

Kluthe

Miljöanpassade, biologiskt lätt nedbrytbara, produkter för industriell färgborttagning samt limborttagning.

Sedan slutet av 2007 samarbetar EnviroStripp Chemicals med den tyska företagsgruppen Kluthe. Kluthe har en stor portfölj av kemiska produkter för de flesta industriella tillämpningar och är en av de ledande leverantörerna inom europeisk bilindustri.

Vill du veta mer om Kluthe kan du besöka dem genom att klicka här