Skip to main content

Skonsam
Rengöring.

EnviroStripp Chemicals AB erbjuder produkter och system baserad på grön specialkemi som skonsamt gör rent detaljer.

 

Effektiv rengöring med mycket goda miljöegenskaper.

EnviroStripp Chemicals utvecklar, tillverkar och säljer kemikalier för i första hand färg-och limborttagning men även plast- och gummiborttagning. Tillämpningarna kan vara stora industriella såväl som små fackhandelsrelaterade.

Genom vårt samarbete med Kluthe kan vi tillhandahålla det mesta inom industrikemi till tillverkningsindustrin. Mer information finns under Kluthe i huvudmenyn.

Stripp®

Stripp® är det registrerade produktnamnet på företagets egenutvecklade serie miljöanpassade, biologiskt lätt nedbrytbara, produkter för industriell färgborttagning, limborttagning. Stripp® tränger effektivt in i färg- eller limskiktet och bryter bindningarna med den underliggande ytan.

Vår ambition är att tillhandahålla rationella system där kemikalier integreras med sund anläggningsteknik, lämplig utrustning och värdefull support. EnviroStripp Chemicals lägger kontinuerligt resurser på utveckling av nya produkter och koncept. Har du som kund någon specifik frågeställning är du välkommen att kontakta oss.

ES Online - Våra kunders digitala verktygslåda där du kan göra analyser och se historik

Ett digitalt verktyg för analyser

Service & support

För att Ni som kund skall nå bästa resultat, högsta effektivitet och längsta livslängd med våra produkter erbjuder vi olika hjälpmedel.

Stripp Analyzer
En analysmetod som ger en inblick i funktion och stabiliteten på badet.

Quick Test
En enkel analysmetod för vattenhaltsbestämning.

Utbildning
Utbildning och introduktionsgenomgångar hos kund.

Support
Tester och utvärderingar av olika problemställningar såsom färgsystem eller materialval.

Processer

EnviroStripp Chemicals AB:s produkter används ofta som bad i dopptvättar. Storlek och utformning på utrustning varierar stort men gemensamt är önskemålet om både enkla och rationella processer.

Information om både enkla och rationella processer.

Information om mer avancerade processer.

Teknisk information

Här samlas teknisk information om våra produkter.

Ger en generell bild av limborttagning – limtyper och resultat.

En generell förteckning om hur ett antal utvalda plaster påverkas av olika Stripp-produkter.

Publikationer

Här återfinns olika publikationer med anknytning till våra produkter.

Demontering-Återtillverkning-Återvinning.

Återtillverkning kräver effektiv lim- och lackborttagning.