Skip to main content

utvecklar
grön ytkemi.

Vi är företaget som utvecklar, tillverkar och säljer våra egna produkter för färgborttagning och limborttagning. Ambitionen är att våra produkter alltid ska ha en minimal miljöpåverkan. Hälsa, miljö och säkerhet är våra ledord.

 

Om EnviroStripp

EnviroStripp Chemicals AB är en av de dominerande producenterna av kemikalier för färgborttagning, limborttagning, gummi- och plastborttagning i Norden.

Företagets ledstjärna är hälsa, miljö och säkerhet i produktstrategin men även i det interna och externa arbetet. Våra medarbetare värderar glädje och frihet i arbetet i kombination med ansvar, engagemang och kreativitet.

Utifrån de ständigt ökade kraven på högre kvalitet och bättre miljö utvecklar EnviroStripp Chemicals kontinuerligt miljöriktiga system för speciellt färgborttagning (avlackning) och limborttagning. Företaget lägger betydande resurser på forskning och utveckling varje år.

Stripp Chemicals har ett väl utvecklat samarbete med många olika parter. Det är inte bara slutanvändaren av våra produkter som vi försöker arbeta nära, utan även våra leverantörer, återförsäljare och diverse myndigheter.

Det här gör vi

EnviroStripp Chemicals AB erbjuder produkter och system baserad på ”grön” specialkemi som skonsamt gör rent detaljer. Detta sker genom avancerad kemiteknik, där miljöriktiga kemikalier integreras i ett rationellt system.

Företaget gör allt från utveckling, tillverkning och försäljning av egna produkter för färgborttagning och limborttagning. I vårt samarbete med Kluthe är vi kombinerat servicepartner och distributör.

Inom produktutveckling arbetar vi i nätverk med universitet och institutioner i västra Sverige. Vår spetskompetens är ytkemi med god förståelse för uppbyggnaden av färg och lim.

Vår tillverkning är rationell med hög kapacitet. Vi arbetar med ett ledningssystem som kontrollerar våra nyckelprocesser och den slutliga produktkvaliteten.

I vårt distributionsarbete utgör återförsäljare en central roll, speciellt inom export. Vi utbildar våra representanter till att förstå våra produkter utifrån slutkundens perspektiv.

Historik

1992 grundas Balltorp Kemi AB i Mölndal. Grundarna besatt en gedigen erfarenhet inom avancerad ytbehandling och kunskap om krav på rengöring för att nå ett bra slutresultat. Detta resulterade i en mycket funktionell basteknologi som blev ett konkurrenskraftigt alternativ till de då vanligt förekommande klorerande lösningsmedlen.

Balltorp Kemi AB namnändrades till Stripp Chemicals AB och efter ett ägarbyte 1998 genomgår verksamheten en omstrukturering med ett uttalat fokus på färg- och limborttagning. Företaget utvecklas under de följande åren till att bli marknadsledande inom färg- och limborttagning i Norden under varunamnet Stripp®.

2001 erhåller Stripp Chemicals AB ordern att leverera produkter för färgborttagning till Permier Manufacturing Support Services AB:s anläggning i Göta, Lilla Edet. Anläggningen är en av Europas största kemiska avlackerings-anläggningar och servar både Saab Automobile och Pininfarina med tjänster.

Efter några år av lyckad produktutveckling lanserades 2006 den första produkten baserad på en ny vattenbaserad teknologi, 2G. De tidigare effektiva lösnings-medelsbaserade produkterna kunde nu ersättas med vattenbaserade produkter med en i många fall även bättre funktion.

2007 tecknar Stripp Chemicals AB ett samarbetsavtal med den tyska företags-gruppen Kluthe. Samarbetet ger företaget en mycket bred produktportfölj allt i från skärvätskor till förbehandling, rengöringsmedel och vattenrening.

Under 2008 genomgår företaget en omstrukturering där all verksamhet under varunamnen Stripp och Kluthe förläggs i ett helägt dotterbolag EnviroStripp Chemicals AB. Moderbolaget namnändras till EnviroChem IEC AB och inriktas till att bli en inkubator inom miljökemi.

Våra policys

Här samlar vi våra policydokument.