Stripp-L2G

Stripp-L2G

Vattenbaserad - Kall rengöring - 20-50C - Lättflytande - Koncentrat

Stripp-L2Gtix

Stripp-L2Gtix

Vattenbaserad - Kall rengöring - 20-30C - Förtjockad - Färdigblandad

Stripp-AC10

Stripp-AC10

Lösningsmedelsbaserad - Allmän färg- & limborttagning - 20-50C - Färdigblandad

Stripp-RT

Stripp-RT

Vattenbaserad - Gummi- & plastborttagning - 80C - Koncentrat

Stripp-BC5

Stripp-BC5

Lösningsmedelsbaserad - Ohärdad färg, avfettning, grovrengöring - 20C - Koncentrat

Stripp-BC1

Stripp-BC1

Lösningsmedelsbaserad - Ohärdad färg, avfettning, grovrengöring - 20C - Koncentrat

Stripp-ERtix

Stripp-ERtix

Märkningsfri - Färgborttagning - Rumstemp - Neutral - Förtjockad

Stripp-ER

Stripp-ER

Märkningsfri - Färgborttagning - Rumstemp - Neutral - Färdigblandad

Stripp-S3Ftix

Stripp-S3Ftix

Lösningsmedelsbaserad - Blandat - Skonsam - 20-30C - Förtjockad - Färdigblandad

Stripp-S3F

Stripp-S3F

Lösningsmedelsbaserad - Allmän rengöring - Skonsam - 20-50C - Färdigblandad