Skip to main content

EnviroStripp lanserar ES Online – Det nya onlinebaserade verktyget för Färg- och limborttagning.

https://esonline.envirostripp.se/

Kungsbacka, 5 februari 2022
Ulf Billton, VD
EnviroStripp Chemicals AB

För eventuella frågor om innehållet kontakta: Ulf Billton, VD EnviroStripp Chemicals AB, telefon 0704 544424.

Om EnviroStripp Chemicals AB
EnviroStripp Chemicals AB är en ledande tillverkare av egenutvecklade och miljövänliga produkter för speciellt färg- och limborttagning i Norden.