Skip to main content

EnviroStripp Chemicals har genomfört en studie av kemisk färgborttagning på plastbåtar. Första delen var att utvärdera eventuell påverkan på material, gelcoat och polyesterplast. Andra delen var ett fullskaletest. Den tredje och sista delen har nu genomförts avseende vidhäftningen av nytt färgsystem på den bearbetade båtbottnen från fullskaletestet.

Efter en noggrann genomgång av båtbotten på testobjektet kunde det konstateras att det nya färgsystemet var intakt. Inga avvikelser i vidhäftningen kunde påträffas efter en säsong i vatten med efterföljande vinterförvaring på land utomhus.

Är du intresserad av mer information, kontakta oss på EnviroStripp Chemicals så kan vi berätta mer om detta.

Kungsbacka, 5 maj 2017
Ulf Billton, VD
EnviroStripp Chemicals AB

För eventuella frågor om innehållet kontakta: Ulf Billton, VD EnviroStripp Chemicals AB, telefon 0704 544424.

Om EnviroStripp Chemicals AB
EnviroStripp Chemicals AB är en ledande tillverkare av egenutvecklade och miljövänliga produkter för speciellt färg- och limborttagning i Norden.