Skip to main content

EnviroStripp lanseras Stripp-ER och Stripp-ERtix. Två produkter som är fria från märkning som kombinerar mycket goda miljöegenskaper med god funktion. Produkterna är fria från vatten och pH neutrala varför de även är skonsamma mot flera underlag. På ytor av trä är vätningseffekten begränsad och känsliga metaller påverkas generellt sett inte alls. Däremot kan vissa plastmaterial påverkas.

Kungsbacka, 21 sept 2017
Ulf Billton, VD
EnviroStripp Chemicals AB

För eventuella frågor om innehållet kontakta: Ulf Billton, VD EnviroStripp Chemicals AB, telefon 0704 544424.

Om EnviroStripp Chemicals AB
EnviroStripp Chemicals AB är en ledande tillverkare av egenutvecklade och miljövänliga produkter för speciellt färg- och limborttagning i Norden.